Hunter HRMS

Nasze usługi wspiera system rekrutacyjny Hunter HRMS stworzony przez firmę Niloosoft – jako jedyna agencja w Polsce wykorzystujemy i dystrybuujemy to innowacyjne oprogramowanie rekrutacyjne.

Ira Net  sp. z o.o.  do przeprowadzania rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi wykorzystuje oprogramowanie Hunter HRMS, które nie wymaga dodatkowej  instalacji na twardym dysku oraz ponoszenia związanych z tym wydatków. Wszystkie dane przetwarzane są w chmurze obliczeniowej, w której przechowywana jest rekrutacyjna baza danych zarówno pracowników  jak i pracodawców, a następnie  udostępniana użytkownikom poprzez sieć internetową, zachowując przy tym najwyższe standardy bezpieczeństwa. Oznacza to eliminację potrzeby instalacji i uruchamiania dodatkowego programu na komputerze klienta.  Obowiązki zarządzania, aktualizacji oraz pomocy technicznej spoczywają na producencie oprogramowania,  natomiast użytkownik decydujący się na korzystanie  z  HRMS nie ponosi zbędnych kosztów związanych z budową infrastruktury  i zaplecza  informatycznego.

hunter hrms recruitment softwarerecruitment software imagerecruitment software image 2recruitment software image 3

Hunter HRMS to wielozadaniowe narzędzie ułatwiające i przyspieszające czynności  rekrutacyjne:

  • W systemie Hunter HRMS wszystkie otrzymane aplikacje wraz z załączonymi CV są automatycznie analizowane;
  • Potrzebne informacje o kandydacie (dane osobowe, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) są pobierane z pliku CV;
  • Analiza CV jest dostępna dla wielu formatów (.doc, .pdf, .rtf i innych);
  • Funkcja „Automatic Hunter” automatycznie wykonuje analizę otrzymanych CV;
  • Hunter HRMS jest jedynym systemem, który pozyskuje doświadczonych kandydatów za pośrednictwem sieci społecznościowej LinkedIn – poprzez podłączenie jej do bazy danych;

Zarządzanie procesem rekrutacyjnym, przy wykorzystaniu nowych rozwiązań technologicznych oprogramowania Hunter HRMS, umożliwia menadżerowi HR  nie tylko skuteczną komunikację z kandydatami (CRM Customer Relationship Management) , ale stwarza także możliwość  śledzenia statusu kandydatów,  zarówno w odniesieniu do globalnej bazy kandydatów jak i w odniesieniu do konkretnego procesu rekrutacyjnego.

Hunter HRMS to jedyny system w Izraelu, który spełnia najbardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa. Wiele międzynarodowych korporacji oraz organizacji,  ze względu na gwarancję bezpieczeństwa wybrało  właśnie Hunter HRMS. Aktualnie Hunter HRMS  wykorzystywany jest przez wiele firm na świecie w różnych wersjach językowych, m.in. w języku angielskim, hiszpańskim, niemieckim, chińskim, hebrajskim, rosyjskim, gruzińskim.

Więcej informacji na temat systemu Hunter HRMS jest dostępne na oficjalnej stronie producenta.